Emergency First Response

EFR_logosite

EFR steeds populairder in Nederland.

Deze EHBO- en reanimatie-organisatie, die voorheen onderdeel uitmaakte van werelds grootste duikorganisatie PADI, is sinds 2005 een onafhankelijke eigen organisatie geworden en heeft nu ook opleidingen voor buiten de duikwereld ontwikkeld.

Groot voordeel van alle EFR-opleidingen is, dat de leerstof erg overzichtelijk is ingedeeld, er erg mooi lesmateriaal voorhanden is en de opleiding zeer laagdrempelig en stressloos is. Dat spreekt mensen erg aan. De opleidingen worden over de hele wereld in diverse talen op dezelfde manier en met dezelfde boeken verzorgd door EFR-instructeurs. Vooral de opleiding tot EFR-instructeur is momenteel een snel groeiende opleiding op instructeursgebied in Nederland vanwege de kwaliteit, korte duur, internationale status en laagdrempelige filosofie. Daarom geven wij en certificeren wij onze instructeursopleiding in samenwerking met Emergency First Response.

Zie: www.emergencyfirstresponse.com

 

Wat is Emergency First Response? (Verder te noemen EFR)

EFR is een internationale EHBO- en reanimatie- organisatie, die vroeger deel uit maakte van de bekende duikorganisatie PADI en sinds 2005 ook zelfstandig buiten de duikwereld actief is over de hele wereld. Al hun cursussen zijn in diverse talen ontwikkeld.

Hun website met alle informatie: www.emergencyfirstresponse.com

Welke cursussen heeft EFR ontwikkeld?

Er zijn 3 standaardcursussen die gegeven mogen worden door  EFR-instructeurs:

 • Primary and Secondary Care.
 • Care For Children (verder te noemen CFC).
 • CPR & AED.

Voor alle 3 de cursussen heeft EFR ook gemaakt:

 • Een cursistenboek.
 • Een DVD.
 • Een eindexamen.
 • Een handleiding voor de EFR/CFC-instructeur.

Wat doet EHBO & BHV Amersfoort?

EHBO & BHV Amersfoort leidt namens Emergency First Response instructeurs op. Dit zijn dus EFR-instructeurs, die na diplomering bevoegd zijn om bovengenoemde 3 cursussen te geven en te certificeren via EFR.

EFR Instructeurs leiden dus o.a. op voor de volgende geregistreerde certificaten van EFR:

 • Primary and Secondary Care (voor duikers en niet-duikers).
 • Care For Children.
 • CPR & AED.

Wat is de status van EFR in Nederland?

EFR-instructeurs leren tijdens hun opleiding, dat ze hun cursussen mogen aanpassen aan de plaatselijke richtlijnen. Dat doen ze ook, wanneer ze opleiden voor andere certificaten dan een certificaat van EFR. Nadat zij hun bevoegdheid hebben behaald als instructeur, mogen zij gaan opleiden. Welke boeken en lesmaterialen ze daarbij gebruiken is hun vrije keuze, mits de opleiding maar voldoet aan de eindtermen voor het betreffende certificaat.

 • Ze gebruiken het EFR-materiaal als ze een certificering bij EFR gaan aanvragen.
 • Ze gebruiken ander materiaal als ze een certificering via NIKTA of een andere organisatie willen aanvragen. Zij kiezen het materiaal op deze manier, zodat de opleiding wordt afgestemd op de vereiste eindtermen voor het betreffende certificaat.

Veel EFR-instructeurs leiden op deze wijze ook op voor o.a.:

 • Het certificaat “Acute zorg bij kinderen”, dat door NIKTA onafhankelijk wordt geëxamineerd.
 • Het certificaat “Acute zorgverlener module kind en omgeving”, dat door NIKTA onafhankelijk wordt geëxamineerd.

Onder andere deze certificaten worden geaccepteerd voor gastouders.

Ook verzorgen veel EFR-instructeurs inmiddels het EHBO- en reanimatiedeel van de BHV.

Bij het NIKTA wordt het EFR instructeursdiploma geaccepteerd, zodat u via deze instantie kunt certificeren.

Diploma EHBO-instructeur in 2-3 dagen met slagingsgarantie